Zásady ochrany osobních údajů na Primaveracaffe.cz

Vyplněním objednávky, registrací, přihlášením k odběru obchodních sdělení nebo prohlížením našichwebových stránek www.primaveracaffe.cz umožňujete Romanu Veličkovi se sídlem Jankovcova 45, Praha 7, 17000, IČ: 44870531, DIČ CZ7311200413 (dále jen jako “Správce” či “Správce osobních údajů”), která je provozovatelem Primaveracaffe.cz, využívat Vaše osobní údaje.

Prostřednictvím této stránky Vás informujeme v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (GDPR):

 1. Zpracování a shromažďování osobních údajů.
 2. Využití dat pro marketingové účely.
 3. Vaše osobní údaje a třetí strany.
 4. Podmínky zabezpečení osobních údajů

1. Zpracování a shromažďování osobních údajů

Pro plnění smlouvy – vyřízení objednávky, zpracováváme tyto osobní údaje: e-mailová adresa, celé jméno, telefon, adresa a údaj o ceně.

Pro smluvní plnění využíváme osobní údaje z evidence objednávek pro další účely, je v našem oprávněném zájmu udržovat celou evidenci objednávek z důvodu právní ochrany, jako je zákonná záruční lhůta, promlčecí lhůta a fungování soudního systému. Z těchto důvodů musíme zpracovávat Vaše údaje z evidence objednávek po dobu 5 let, od Vaší poslední uskutečněné objednávky. Údaje z evidence objednávek pak také využíváme k naplnění naší zákonné povinnosti archivovat dokumentaci z důvodu možné finanční kontroly, a to po dobu 10 let.

V evidenci uživatelů zpracováváme Vaše osobní údaje v tom rozsahu, v jakém nám je poskytnete při registraci či úpravě profilu, při vytvoření objednávky či při propojení Vašeho účtu se sociálními sítěmi. Je v našem oprávněném zájmu vést databázi uživatelů, navíc databáze umožní jednotlivým zákazníkům vést a spravovat svůj profil v rámci registrace na webových stránkách. Tuto databázi kromě registračních účelů dále využíváme pro identifikaci osob při jednání v rámci zákaznického servisu, při vyřizování reklamací nebo pro zpracování pro marketingové účely (viz. níže).

2. Využití dat pro marketingové účely

Pro marketingové účely zpracováváme Vaše kontaktní údaje, které nám vyplníte při objednávce, registraci či při přihlášení k odběru obchodních sdělení a které využíváme k zasílání obchodních sdělení a k větší relevantnosti námi zasílaných sdělení. Odběr našich obchodních sdělení samozřejmě můžete kdykoli odhlásit. Po úplném odhlášení (ze všech informačních kanálů) již Vaše kontaktní osobní údaje k zasílání obchodních sdělení využívat nebudeme.

Abychom Vám mohli zprostředkovat co nejpříjemnější zákaznický zážitek a abychom mohli neustále zlepšovat naše služby, ukládáme si data, která nám pomáhají zjišťovat, co konkrétně Vás u nás zajímá.

Všechny osobní údaje použité v marketingu využíváme z právního titulu oprávněného zájmu a pro marketingové účely je uchováváme po dobu 5 let od Vaší poslední uskutečněné objednávky.

3. Vaše osobní údaje a třetí strany

Vaše osobní údaje jsou využívány výhradně pro naše interní potřeby a to pouze z výše uvedených důvodů. Pro doručení Vaší objednávky , ale musíme využívat i služeb třetích stran (specializovaných společností). Se třetími stranami, kterým Vaše osobní údaje poskytneme, máme uzavřenou smlouvu, na základě které jsme schopni zajistit a chránit Vaše práva v oblasti ochrany osobních údajů.

V rámci Vaší objednávky proto mohou být osobní údaje předávány dopravním společnostem, např. společnostem:

 • Zásilkovna s.r.o., se sídlem Lihovarská 1060/12, 190 00 Praha 9, VOP
 • PPL CZ s.r.o., se sídlem K Borovému 99, 251 01 Říčany – Jažlovice, VOP

Mimo objednávku zpracováváme Vaše osobní údaje (cookie, IP adresy) v informačních, analytických a marketingových systémech třetích stran, které nezbytně potřebujeme pro naše podnikání, jako např.:

Žádné třetí straně přitom osobní údaje nepředáváme za účelem jejich dalšího zpracování.

4. Podmínky zabezpečení osobních údajů

 • Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů. Hosting je vedený u společnosti profitux s.r.o.
 • Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména pro účely plnění daňové a finanční povinnosti.
 • Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené.

5. Jaká Vám GDPR dává práva

Za podmínek stanovených v GDPR máte:

 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle č 15 GDPR,
 • právo opravu osobních údajů dle č 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
 • právo na přenositelnost údajů dle č 20 GDPR.
 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce: obchod@primaveracaffe.cz
 • Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů. Bližší informace o úřadu najdete na webových stránkách uoou.cz.

6. Závěrečná ustanovení

Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře a přihlášením se k odběru newsletteru potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobníchúdajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobníchúdajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1. 2. 2019.

Na Primaveracaffe.cz jsou vaše osobní údaje v bezpečí a zacházíme s nimi dle zásad GDPR.

Náš newsletter

Čerstvá zrnka informací

Přihlášením k newsletteru souhlasíte s naším zpracováním vašich osobních údajů.

0